header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Prezentujemy wersję demonstracyjną oprogramowania powstałego w ramach projektu Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego.
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego (EAZPP) to projekt badawczy zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest opracowanie całościowej koncepcji digitalizacji zabytków piśmiennictwa polskiego powstałych do 1600 roku, będących własnością państwa, instytucji prywatnych oraz kościelnych, określenie kanonu piśmiennictwa polskiego, przygotowanie systemu informatycznego, umożliwiającego zarządzanie zbiorem kopii cyfrowych zabytków piśmiennictwa polskiego oraz zapewnienie powszechnego dostępu do nich przy pomocy sieci Internet. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum, którego członkami były: Biblioteka Narodowa (koordynator), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Czas trwania projektu wyniósł 3 lata (2008-2010). Nadzór nad realizacją projektu (poszczególnych projektów badawczych zamawianych) sprawowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zawartość poszczególnych kolekcji będzie systematycznie rozbudowywana w ciągu nastepnych miesięcy.

partners