header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Zadanie Badawcze Nr 4

Celem zadania było zbudowanie Elektronicznego Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego o strukturze uwzględniającej podział jego zbiorów na domeny dziedzinowe oraz dające możliwość jego dalszego rozwoju i rozbudowy.

W ramach tego zadania wykonano następujące czynności:

 1. Stworzenie wzorcowych domen dziedzinowych (kolekcje tematyczne).
  W dwóch kolekcjach zostały uwzględnione dokumenty stanowiące dziedzictwo historiografii polskiej: „Piśmiennictwo historyczne do 1500 r.” i „Historiografia polska XVI w.” Obok nich powstała kolekcja „Bitwa pod Grunwaldem” prezentująca recepcję wydarzenia w źródłach historycznych i dziełach kultury. Przygotowano także kolekcję „Najstarsze zabytki języka polskiego”, w której zebrano dokumenty powstałe przed 1500 r., obrazujące proces kształtowania się języka polskiego. Z kolei dziedzinę historii literatury polskiej reprezentuje kolekcja "Jan Kochanowski" obejmująca zabytki związane życiem i twórczością poety, powstałe do roku 1600 włącznie. Kolekcja „Dokumenty oryginalne” obejmuje samoistne dokumenty pergaminowe i papierowe powstałe do 1600 r. w granicach historycznych Polski i Rzeczpospolitej, niezależnie od języka dokumentu oraz wytworzone poza historycznymi granicami Polski i Rzeczpospolitej, jeżeli tekst dokumentu jest w języku polskim, jego autor lub instytucja sprawcza związane są z Polską lub Rzeczpospolitą.
 2. Stworzenie struktury EAZPP uwzględniającej potrzeby poszczególnych grup użytkowników, w szczególności dla celów:
  • edukacyjnych,
  • badawczych,
  • popularyzacyjnych.
 3. Stworzenie witryny internetowej EAZPP.pl przeznaczonej do prezentowania zbiorów zabytków piśmiennictwa polskiego w Internecie.
 4. Uruchomienie testowe EAZPP.
 5. Eksploatacja EAZPP.

W stworzenie systemu informatycznego zaangażowane były trzy jednostki: BN, NDAP i NASK. Wiedza i doświadczenie wykonawców z IH PAN i IBL PAN zagwarantowała opracowanie kolekcji tematycznych, uwzględniających charakterystykę źródeł epok objętych projektem.

Wspólne opracowanie struktur domen dziedzinowych przez BN, NDAP, IH PAN i IBL PAN pozwala na wykorzystanie EAZPP do celów badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich.

partners