header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Nikodem Bończa Tomaszewski

Miejsce zatrudnienia, stanowisko,

  • Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego
dotted line

Inne pełnione funkcje

  • Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ds. informatyzacji, członek Rady Informatyzacji MSWiA (2007-2009), Rady Programowej TVP (2006-2010), Rady Archiwalnej (2006-2009), Zespołu ds. digitalizacji MKiDN, Rady Programowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego
dotted line

Daty i miejsca uzyskania stopni naukowych

  • doktorat – 2005 Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Historyczny
dotted line

Ważniejsze publikacje:

  • Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku, seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytet Wrocławskiego (w druku).
  • Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego, Warszawa 2001. (wydanie dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych, Instytut Historyczny UW oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
dotted line

Ważniejsze nagrody i wyróżniania:

  • Stypendium Krajowe dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dwukrotnie w latach 2001 i 2002.
  • Laureat IV Konkursu dla Najlepszych Absolwentów Uczelni Wyższych, organizowanego przez zarząd firmy Procter&Gamble oraz przez rektorów siedmiu wyższych uczelni (UW, PW, SGH, UJ, UG, UAM, UWr). Najlepszy absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2000.
partners