header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Dr Paweł Gancarczyk

Miejsce zatrudnienia i stanowisko

 • Instytut Sztuki PAN – adiunkt, kierownik Katalogu Źródeł Muzycznych w Polsce
 • Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego – adiunkt

Daty i miejsca uzyskania stopni naukowych

 • magistra - 1994 r. – Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • doktora - 1999 r. – Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Ważniejsze publikacje (po 2000 r.)

 • Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2001 ss. 296
 • Nieznane źródła polifonii chorałowej w Polsce XV wieku, „Muzyka” XLV, 2000 nr 2, s. 89–106
 • Cantus planus multiplex. Chant Polyphony in Poland from the Thirteenth to the Sixteenth Century, W: Notae musicae artis. Musical Notation in Polish Sources 11th−16th Century, red. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Kraków 2001, s. 349–401
 • Kodykologia, paleografia, tekstologia – nauki pomocnicze czy kanon współczesnej historiografii muzycznej?, „Muzyka” XLVII, 2002 nr 3–4, s. 77–89
 • Nieznane genealogie z rękopisu F22-90 Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, „Muzyka” XLVIII, 2003 nr 2, s. 49–56
 • „Cantus planus multiplex‟ in Polen: von einer mündlichen Tradition zur Notenschrift, W: The Past in the Present. Papers Read at the IMS Intercongressional Symposium and the 10th Meeting of the CANTUS PLANUS. Budapest & Visegrád, 2000, t. II, Budapest 2003, s. 483–495
 • Związki kodeksu Strahov z Austrią i dworem cesarza Fryderyka III, „Muzyka” XLIX, 2004 nr 2, s. 79–88
 • W sprawie wysokości nakładów XVI-wiecznych druków muzycznych, „Polski Rocznik Muzykologiczny” IV, 2005, s. 77–87
 • Petrus Wilhelmi de Grudencz (b. 1392) – a Central European Composer, „De musica disserenda” [Ljubljana] II, 2006 nr 1, s. 103–112
 • The Dating and Chronology of the Strahov Codex, „Hudební věda” [Praha] XLIII, 2006 nr 2, s. 135–145
 • Polifonia w Polsce do około 1500 roku: źródła i problemy ich interpretacji, „Muzyka” LI, 2006 nr 1–2, s. 85–104
 • Origin, Repertory, and Context of “Lasso’s Autograph” from Gdańsk, W: Die Mün¬chner Hofkapelle des 16. Jahrhunderts im europäischen Kontext, red. Theodor Göllner, Bernhold Schmid, München 2006, s. 297–309
 • Nieznane rękopisy liturgiczno-muzyczne XIII–XVII wieku w zbiorach Muzeum Naro¬dowego w Warszawie, „Muzyka” LII, 2007 nr 2, s. 21–35
 • The Mistery of ‟Sacrae cantiones” (Nuremberg 1597). Remarks on Jacob Handl and 16th-century Printing Practice, „De musica disserenda” III, 2007 nr 2, s. 27–35
 • Fifteenth- and Sixteenth-century Polyphony in a Gradual from the Badija Franciscan Monastery near Korčula, „Arti musices” [Zagreb] XXXIX, 2008 nr 2, s. 255–262
 • Petrus Wilhelmi de Grudencz und die mitteleuropäische Musikkultur des 15. Jahrhunderts, W: Mittelalterliche Literatur und Kultur im Deutschordensstaat in Preussen: Leben und Nachleben, red. Jarosław Wenta, Sieglinde Hartmann, Gisela Vollmann-Profe, Toruń 2008, s. 97–106
 • Abbot Martin Rinkenberg and the Origins of “Glogauer Liederbuch”, „Early Music” [Oxford] XXXVII, 2009 nr 1, s. 27–36

Udział w konferencjach, grantach i projektach badawczych, wyróżnienia oraz inna działalność

 • udział w międzynarodowych konferencjach w Alden Biesen, Bratysławie, Budapeszcie, Leeds, Leuven, Malborku, Monachium, Pradze, Tours, Utrechcie, Warszawie i Wiedniu
 • wykłady gościnne w Lublanie, Pradze i Dubrowniku
 • udział w projektach badawczych resortu nauki: „Specyfika paleograficzna źródeł muzycznych w Polsce” (1994−95), „Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku” (2006−09, kierownik), „Kultura muzyczna Śląska do 1741 roku z perspektywy polskiej i czeskiej” (2010−11, koordynator polski), a także w projekcie The Humanities Packard Institute pt. „Rękopisy muzyczne ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego i Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu” (2007−09) oraz projekcie Polskiej Akademii Nauk i Chorwackiej Akademii Nauk i Sztuk pt. „Chorwacko-polskie związki muzyczne od średniowiecza do XX wieku” (2008−10)
 • Nagroda im. Ks. Prof. Hieronima Feichta nadawana przez Sekcję Muzykologów ZKP (2002)
 • członek Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich (ZKP), członek Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP, członek Rady Programowej Festiwalu „Warszawskie Spotkania Muzyczne”
partners