header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Andrzej Dąbrówka

Miejsce zatrudnienia, stanowisko, oraz inne pełnione funkcje

 • Instytut Badań Literackich PAN – Pracownia Literatury Średniowiecza – Kierownik

Daty i miejsca uzyskania stopni naukowych

 • doktora – 1987 Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • habilitacja – 2001 Instytut Badań Literackich
 • profesora nadzwyczajnego - 2010

Ważniejsze publikacje

Prace literackie, krytyczne i leksykograficzne
  napisane (ponad 2100 stron)
 • 4 książki (900 s.) w tym 2 tomiki wierszy
 • 3 słowniki językowe (współautorstwo, mój udział ok. 900 stron)
 • 10 wstępów/posłowi 170 s.
 • 10 artykułów (recenzji, wywiadów); 200 s.
 • przełożone (ok 3100 stron)
 • 8 sztuk teatralnych (1975-1989) 400 s.
 • 5 tomów poezji (1978-1992) 300 s.
 • 6 tomów prozy 1980-1994, 2007 ok. 2400 s.

Przegląd chronologiczny

1970-1974

 • Drobne publikacje wierszy, humoresek, przekładów z rosyjskiego w prasie młodzieżowej i studenckiej

1975

 • Hugo Claus, Mama, kijk, zonder handen (dramat, masz.)

1976

 • cykl wierszy w: „Twórczość” nr 3
 • „LITERATURA NA ŚWIECIE” nr 3; przekłady poezji i prozy niderlandzkiej

1977

 • Vorster i jego więzień, „Twórczość” 8:98-105
 • Kłopoty dramaturgii niderlandzkiej, ”Dialog” 1977.12:105-109
 • Poeci w pracy, „Literatura na Świecie” 1977.7:326-333;
 • Hugo Claus, Pas de deux; De getuigen (masz.)
 • Dimitri Frenkel Frank, Lustra (Spiegels), ”Dialog” nr 12
 • Herman Lutgerink Babyfoon ”Dialog” nr 12.

1978

 • Paul Snoek, Biały rewolwer, zbiór wierszy poety flamandzkiego, PIW, Mała seria poetycka, s.
 • Wstęp jw.
 • Słownik języka niderlandzkiego, rec.: N.Mertens & E.Morciniec, Mały słownik holendersko-polski i polsko-holenderski. Klein woordenboek Nederlands-Pools, Pools-Nederlands W: NOWE KSIĄŻKI nr 22
 • „Literatura na Świecie” artykuł o prozie nr 7:245-271
 • „Literatura na Świecie” artykuł o poezji 272-284;
 • „Twórczość” 1977.8:98-105 artykuł o poecie afrykanerskim
 • „Twórczość” nr 8 przekład cyklu wierszy
 • „Literatura na Świecie” nr 7, przekłady prozy
 • „Literatura na Świecie” nr 7, przekłady poezji

1979

 • Bertold Brecht, Szwejk na drugiej wojnie światowej, w PIW-owskiej dwutomowej edycji jego dramatów (przekład sztuki pod pseud. Andrzej Braga)
 • Dimitri Frenkel Frank, Lustra (Spiegels), Teatr Poniedziałkowy TVP (reż. Jan Kulczyński)
 • Dimitri Frenkel Frank Bedden; (masz.; TVP 1991)

1980

 • Nescio, Pierwsze wzruszenie, zbiór opowiadań przeł. pod pseud. Andrzej Braga
 • Breyten Breytenbach Cały czas, Seria Humanum Est, przeł. pod pseud.,Wyd. Literackie, Kraków
 • Posłowie do jw., pod pseud.
 • Felix Timmermans, Pallieter, przeł. pod pseud.; Czytelnik
 • Słowo wstępne do jw., pod pseud.

1981

 • Louisa Treves, List Don Juana (Polskie Radio I, reż. Maria Wachowiak)
 • Gerrit Komrij, Słyszeć, widzieć i milczeć, fragmenty książki W: „Dialog” nr 8
 • Fragmenty dramatu Als de dood, Het Werktheater (nie wyd.)

1982

 • Janwillem van de Wetering, Siła wyższa, przeł. pod pseud. Andrzej Braga, Czytelnik

1983

 • Paul van Ostaijens theorie van de zuivere lyriek semiotisch geinterpreteerd. W: ”Neerlandica Wratislaviensia” I:83-97 (przedtem jako referat na Colloquim Neerlandicum we Wrocławiu, 1981)
 • Przekłady trzech opowiadań flamandzkich w: Znad Skaldy i Mozy. Opowiadania belgijskie, PIW.
 • Dimitri Frenkel Frank, Lustra (Spiegels), Scena Polskiego Ośrodka Społ.-Kulturalnego, Londyn

1984

 • Toeval en principe in de praktijk van de vertaler, art. W: „Ons Erfdeel” nr 3:375-384,

1985

 • Dimitri Frenkel Frank, Lustra (Spiegels), Scena na Piętrze, Poznań; przeniesione do telewizji, Studio Teatralne Dwójki; w tej samej reżyserii (Zb. Zapasiewicz) grywane w różnych miastach od 1986 pod auspicjami Teatru Stu.

1986

 • Lucebert, Szkoła Amsterdamska; Wyd. Literackie, Seria Humanum Est
 • Posłowie do jw.

1987

 • Paul van Ostaijen, Poezje wybrane; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Biblioteka Poetów XX wieku.
 • Wstęp w: jw.
 • Dwie recenzje W: „Ons Erfdeel” nr 2, nr 4

1988

 • W krainie nieśmiertelności, 30-ark. wybór baśni flamandzkich, holenderskich i fryzyjskich (diapozytywy wycofane z drukarni w 1989; nie wyd.). Posłowie i komentarze 3,5 ark..
 • Distributionsanalyse und Parameterstatistik als Instrumente der Philologie. W: ”Leuvense Bijdragen” 3:285-299

1989

 • D. Frenkel Frank, August (Augustus, masz. nie wyd., nie wyst.)
 • Die Textüberlieferung der Abele Spelen und der Sotternien. W: ”Neerlandica Wratislaviensia” IV:7-46

1990

 • Untersuchungen über die mittelniederländischen Abele Spelen (Herkunft - Stil - Motive). Wydział Neofilologii UW 1990, Praca doktorska, obroniona w 1987. Wniosek Rady Wydziału o nagrodę Ministra Nauki (nie zrealizowany)
 • Epoche, Gattung, individueller Wert. Zur empirischen Stilgeschichte des mittelniederländischen Dramas. W:|”Zagadnienia rodzajów literackich” XXXIII:27 53.
 • Frühestes weltliches Theaterrepertoire in den Niederlanden. W: ”Acta Philologica” XX: 65 98 [1992]
 • Jan Wolkers, Rachatłukum [Turks fruit], Wyd. Iskry (tutaj zob. fragment).
 • Posłowie w: jw.

1991

 • Die Eigennamen in den Abele Spelen und den Sotternien. W: ”Neerlandica Wratislaviensia”, V:19-46

1992

 • Rutger Kopland, Wybór poezji. Leopoldinum Wrocław, 1992. 162 str. 8o.
 • Posłowie w: jw.
 • Abele spelen. Hasło genologiczne w dziale Materiały do słownika rodzajów literackich. W: ”Zagadnienia rodzajów literackich”, 1992:147-153

1993

 • Symbool en teken in de middeleeuwse media. W: Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum, 11-15 mei 1993. Wrocław 1994:81-86
 • Ontologisch interpretatiekader voor het middeleeuwse drama. Ref. 7. Internasionale Kongres vir Neerlandistiek, Durban 4.-7. Aug. 1993.
 • A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn Słownik synonimów. Wyd.: Market and Communication Research, Warszawa. Do tej pozycji zawierającej 53 000 haseł opracowałem czasowniki 19 000 wyrazów oraz napisałem wstęp 0,5 ark.

1994

 • Amsterdam, Wiedza Powszechna, Warszawa, 156 pp.
 • W.F. Hermans, Ciemnia Damoklesa [De donkere kamer van Damokles] Alfa, Warszawa
 • Posłowie w: jw.
 • Vertalen in het Europa van de buren, odczyt dla stowarzyszenia Orde van den Prince, z okazji wizyty Willema Frederika Hermansa (nie wyd.)
 • Quando sagittari sagittaverunt papegay. Der Medienstreit im mittelniederländischen Theaterbetrieb. W: ”Neerlandica Wratislaviensia” VII 77-96

1995

 • Słownik antonimów (współautor; MCR).
 • „Literatura na Świecie” 1995.8/9, art. o współczesnej prozie niderlandzkiej
 • „Literatura na Świecie” 1995.8/9, wywiad z W.F. Hermansem
 • Symbool en teken in de middeleeuwse media (vroomheidsvormen en de culturele betekenis van de broederschappen) W: De Nieuwe Taalgids (Holandia) LXXXVIII 1995.4:289-306
 • [Rec.] J.J.M. Beckers, Een boek voor alle tijden, Amsterdam 1993; W: Spiegel der letteren (Belgia) 1995.4.
 • Ontologisch interpretatiekader voor het middeleeuwse drama. W: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (RPA), 1995.2:7-18

1996

1997

 • [Rec.] F.P. van Oostrom, W. van Anrooij (red.) Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde, 1995 W: „Millennium” (Holandia), nr 2, s. 172-176
 • Życie literackie pokolenia Cobry. Liryka Luceberta i Vijftigerów; referat na seminarium z okazji wystawy grupy Cobra, Warszawa, Galeria Zachęta, 1.03.1997 (nie wyd.).

1998

 • „Confraternities as media in the process of civilization: Western Europe and Poland”, referat wygłoszony 10.05.1998 r. na 33 Międzynarodowym Kongresie Mediewistycznym w Kalamazoo (USA), sesja sponsorowana przez Society for Confraternity Studies.
 • „Poetry Teaching History: Learning from speaking animals after the Linguistic Turn.” Referat wygłoszony 28.05.1998 r. na 9 Interdyscyplinarnej Konferencji Niderlandystycznej University of Wisconsin, Madison, USA
 • „The trial scenes in medieval drama”, referat wygłoszony 3.07.1998 r. na III Międzynarodowej Konferencji i Festiwalu Dramatu Średniowiecznego, Uniwersytet w Camerino, Włochy W: European Medieval Drama, 1998: Papers from the Third International Conference on Aspects of European Medieval Drama, Camerino, 3-5 July 1998, Sydney Higgins, Fiorella Paino (red.), Camerino, Macerata: Universitá degli Studi di Camerino, Centro Linguistico di Ateneo, 1999, s. 77-98.

1999

 • Słownik pisarzy niderlandzkiego obszaru kulturowego (flamandzkich i holenderskich, surinamskich, afrykanerskich i fryzyjskich); Wiedza Powszechna 1999, 608 s. (66 ark. aut.)
 • Teatr niderlandzki [luźne hasła W:] Wielka Encyklopedia PWN (odrzuciłem propozycję pisania tam działu Literatura niderlandzka).

2000

 • "Dialogus de Passione albo Żałosna tragedyja o Męce Jezusa" (Teatr Narodowy, Warszawa, 1998/99), recenzja w „Research Opportunities in Renaissance Drama”: (USA), XXXIX, 2000, 239-242.
 • Przemiany pobożności a miejsce człowieka w przyrodzie, artykuł (w:) W. Iwańczak i K. Bracha (red.) Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, Warszawa: DiG, s. 245-268.
 • Polish Saint Plays of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, artykuł w „The Early Drama, Art, and Music Review” 2000, 23.1, s. 18-49.
 • Anything But a Game: Corpus Christi in Poland, referat na 35 Międzynarodowy Kongres Miediewistyczny w Kalamazoo, maj 2000, sesja sponsorowana przez Medieval and Renaissance Drama Society.
 • The Polish saint plays of the 16th and 17th centuries: Are they medieval? referat na 24 Festiwal Teatralny "Martiri e Santi in scena dal medioevo al barocco" 7-10.09.2000, Centro Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale – Anagni, Włochy

2001

 • Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka, 672 s., Wrocław: FUNNA 2001. Monografie Humanistyczne FNP.
 • Zbiór polskich dramatyzacji liturgicznych, artykuł na marginesie książki Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI w., Julian Lewański (red.), Lublin 1999; „Ruch Literacki” 42, 2001.3, s. 369-378.
 • The Polish saint plays of the 16th and 17th centuries: Are they medieval? W: M. Chiabo, F. Doglio (red.), XXIV Convegno Internazionale. Martiri e Santi in Scena, Centro Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale – Anagni 7-10 Settembre, 2000, Roma, Edizioni Torre D’Orfeo 2001, s. 297-321.
 • Średniowieczny teatr szkół, Lekcja na Festiwalu Nauki (impreza 71), Warszawa, IBL, 25 IX 2001.
 • Nowe badania literackie w mediewistyce anglistycznej i germanistycznej, Referat na konferencję „Mediewistyka literacka w Polsce”, IBL PAN, Warszawa 22-23 X 2001,
 • Trwanie “onego” czasu. Anamneza w średniowiecznych przedstawieniach dramatycznych, Referat na konferencję „Mediewistyka literacka w Polsce”, IBL PAN, Warszawa 22-23 X 2001,
 • Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne, (wykład habilitacyjny dla Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich, 30 X 2001)
 • Języki swoje i obce (głos w dyskusji panelowej Rola mitów i symboli narodowych w okresie transformacji); konferencja "Humanistyka polska wobec integracji europejskiej", IBL PAN, Warszawa 10-11 grudnia 2001.

2002

 • Medieval theatre of schools. Educational beginnings of early drama (Referat na konferencję „School and theatre”, Miskolc, Węgry, 5-7 IX 2002)
 • Deklamacja w średniowiecznej teorii retorycznej i praktyce szkolnej. (Referat na konferencję "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego", Toruń, 16-18 X 2002 r.)
 • Z czasopism obcojęzycznych [omówienie zawartości nru 2/2002 „Speculum”], „Pamiętnik Literacki” 2002.4, s.259-262
 • Anything But a Game: Corpus Christi in Poland, art. w „Quaestiones Medii Aevi Novae” 7, 2002 s. 245-270.
 • Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne, art. „Teksty Drugie” nr 5/2002, s. 23-35.

2003

 • The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History, (referat na konferencji teatrologicznej – Eger, Węgry). Pełny tekst do pobrania tutaj.

 • Artykuły w książkach
 • Nowe badania literackie w mediewistyce anglistycznej i germanistycznej W: Mediewistyka literacka w Polsce, T.Michałowska (red.) Warszawa 2003:63-75.
 • Trwanie “onego” czasu. Anamneza w średniowiecznych przedstawieniach dramatycznych W: Mediewistyka literacka w Polsce, T.Michałowska (red.) Warszawa 2003:158-180
 • Hasła encyklopedyczne do działu Teatr niderlandzki [w] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 1999-.

 • Czasopisma
 • Odpowiedź Zofii Głombiowskiej, „Pam iętnik Literacki” 93, 2003.3

2004


  Artykuły w książkach
 • Deklamacja w średniowiecznej teorii retorycznej i praktyce szkolnej. W: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, K. Lange, Wł. Sawrycki, P. Tański (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004: 245-261.
 • Hasła encyklopedyczne do działu Teatr niderlandzki [w] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 1999-2005.
 • Tom wierszy Coś o niczym (pełny tekst w formacie pdf).

2005

 • Matka pieśni polskich, „Pamiętnik Literacki” 96, 2005 z. 2, s. 51-63; Streszczenie.
 • PAMIĘTNIK LITERACKI (http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=211)
 • Średniowiecze. Korzenie, podręcznik w serii „Mała Historia Literatury Polskiej” Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Ukończony druk: Hasła encyklopedyczne do działu Teatr niderlandzki [w] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 1999-2005
 • Polish Saint Plays of the Sixteenth and Seventeenth Centuries W: The Dramatic Tradition of the Middle Ages, Clifford Davidson (red.), AMS Press, New York 2005, s.216-44.

 • Referaty
 • Katowice: Obiekty i narzędzia badań interdyscyplinarnych, Wykład wygłoszony na zaproszenie Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, 12 kwietnia 2005
 • Lublin: Refleksja nad sposobami pisania polskich historii literatury. II Kongres Mediewistów Polskich
 • Łódź: Teoretyczne kryterium średniowieczności utworów literackich - konferencja Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej; Łódź 26–28.X.2005; Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, Wydział Filologiczny UŁ.
 • Warszawa, Studium Doktoranckie IBL PAN: Wykład "Co nowego w średniowieczu" 5.11.2005.

2006

 • Abele spelen W: Słownik rodzajów i gatunków literackich, G. Gazda (red.), Kraków 2006, s. 2-5.
 • Genre questions around early drama — konferencja Late Baroque and Neo-Classicism on Hungarian Stage; Oradea - Rumunia – 28-31.08. 2006.
 • Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo - na konferencję PERSONA - GESTUS HABITUSQUE – INSIGNIUM Bydgoszcz, 14-16 IX 2006; „Res Historica” [w druku].
 • Wkład średniowiecza do dzieła budowy ludzkiej podmiotowości (referat na konf. Vir vere humanus) Senat RP, 24.10.2006.
 • Treści religijne w podręcznikach i lekturach szkolnych — część projektu KBN „Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu” (kier. Prof. Halina Manikowska, UW); referat wygłoszony: Warszawa, październik 2006, rozprawa 2,5 ark. złożona u Kierownika grantu w maju 2007.

2007

 • Słownik stylistyczny języka polskiego, współaut. Ewa Geller, Warszawa 2007 (marzec)
 • 2-7.VII, Lille: The Theater of Death in early Polish drama; 12 kongres Société Internationale pour l'étude du Théâtre Médiéval
 • 17-22.IX, Palermo; Rhetorical implications for metaphysics, XII International Congress of Medieval Philosophy (SIEPM),
 • Baśnie niderlandzkie (flamandzkie, holenderskie i fryzyjskie), Wyd. IBL, 2007 (wrzesień)
 • 25-27.X, Łódź, Staging a mirror, establishing harmony. Theatrical constitution, display and control of value systems; Drama Through the Ages International Conference IMAGES OF THE CITY.
 • „Prawda przemawia bez szelestu słów”. Wkład średniowiecza do dzieła budowy ludzkiej podmiotowości W: Vir vere humanus, Warszawa 2007, s.19-35. Pełny tekst w materiałach z konferencji na stronie Senatu RP (wspólny plik pdf 0,4 mB)

2008

 • The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History W: K. Czibula (red.), Színházvilág – Világszínház, Ráció Kiadó: Budapest 2008, s. 23-37 [1,2 ark.]. Preprint całości w pliku pdf tutaj.
 • The Theatre of Death in Early Polish Drama, “European Medieval Drama” 11, 2007: 161-186 (zob. spis treści rocznika 11) [1,65 ark.]
 • Kategoria teatralności w mediewistyce, „Litteraria Copernicana” 2, 2008, s. 55-59 [0,25 ark.];
 • Refleksja nad sposobami pisania polskich historii literatury W: S. Kwiatkowski (red.), Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy), Wyd. Chronicon, Wrocław 2008, s. 13-30; [1,1 ark.]
 • Treści religijne w podręcznikach i lekturach szkolnych W: Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu (red. Halina Manikowska i Wojciech Brojer), Inst. Historii PAN: Warszawa 2008, ss. 459-498. [2,5 ark.]
 • Referat Zasięg adaptacji i wkładu własnego w piśmiennictwie średniowiecznej Polski, III Kongres mediewistów, Łódź 23.IX.2008.

2009

 • Tom wierszy I karkołomnie, s. 50, Wyd. Aula, Podkowa Leśna 2009.
 • Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo W: Persona - Gestus Habitusque – Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, pod red. Jacka Banaszkiewicza, Jacka Maciejewskiego i Joanny Sobiesiak, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 149-166.
 • Staging a Mirror, Establishing Harmony: Theatrical Constitution, Display and Control of Value Systems W: Images of the City, ed. by Agnieszka Rasmus and Magdalena Cieślak, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 2-16; strony 2-10 udostępnione przez Wydawcę w ulotce reklamowej tutaj. Osoby zainteresowane całym tekstem proszę o kontakt.
 • Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej, „Nauka” nr 3/2009, s. 133-154; 1,6 ark
 • Genre questions around early drama W: Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs (red.), Dráma - Múlt - Színház - Jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár; Partium Kiadó, Nagyvárad (Rumunia) 2009, s. 15-24.
 • Authorship and Literacy – referat ustny, 6 maja 2009, Lublin KUL
 • Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego, pod redakcją A. Dąbrówki i W.Wojtowicza, „Studia Staropolskie. Series Nova” t. XXV (LXXXI), Warszawa 2009. Tam: Wstęp (Dąbrówka i Wojtowicz), s. 9-25.
 • Procedury adaptacyjne w piśmiennictwie średniowiecznej Polski W: Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (idee i teksty), pod redakcją Teresy Wolińskiej i Mirosława J. Leszki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 61-85.
 • Religious Content In Medieval School Handbooks and Readers, “Acta Poloniae Historica” 101, 2010: 241-270.

partners